Nutričná diagnostika klienta (InBody 230)

Ivana Ferenc
Poradca pre základnú výživu [skriptá]. Praha: Nutris, 2015, s. 85-95.

Pred prvou lekciou posilňovania a vytvorenia stravovacieho plánu na mieru, by mal každý nový klient prejsť určitou diagnostickou prehliadkou, na základe ktorej by následne tréner alebo výživový poradca vedel lepšie zostaviť individuálny stravovací, poprípade aj cvičebný plán.

Diagnostika by mala byť zameraná na obehový systém, svalový a kostrový aparát, zdravotný stav, kvantitu a kvalitu konzumovaných potravín a tiež by mal byť pripojený úvodný rozhovor s klientom, z ktorého by vyplynuli dôležité poznatky pre osobného poradcu, resp. trénera. V praxi sa už dávnejšie osvedčilo, aby k tomuto všetkému klient ešte odovzdal vyplnený a vlastnoručne podpísaný formulár svojej anamnézy, v ktorom by mal pravdivo uviesť svoj zdravotný stav, cieľ, obľúbené a neobľúbené jedlá a pod. Všetky spomínané metódy diagnostiky klienta Vám poslúžia ako podklad pre optimalizáciu stravovacieho, suplementačného, pitného a pohybového režimu klienta.
 

Antropometrické ukazovatele, nutné stanoviť pred vytvorením stravovacieho a tréningového plánu:

 • Telesná výška
 • Telesná hmotnosť
 • Telesné obvody (obvod hrudníka, pásu, bokov, ľavej paže, stehna, lýtka, hlavy)
 • Somatotyp
 • Určovanie množstva telesného tuku kaliperom
 • Váhovovýškový index BMI (Body Mass Index) pre stanovenie optimálnej telesnej hmotnosti (nespoľahlivý)
  • BMI = telesná hmtnosť (kg) / telesná výška² (m)
 • Waisthip ratio (WHR) index pre stanovenie hodnoty viscerálneho tuku
  • WHR = bvod bokov v najširšom mieste (cm) / obvod brucha v najširšom mieste
 • Bazálny metabolizmus – minimálna energia potrebná na fungovanie vnútorného prostredia ľudského tela (činnosť orgánov, biochemické reakcie, bunková výmena, atď.)
 • A iné ..

                                       

Väčšinu týchto ukazovateľov dnes už vyhodnotí bio-impedančný analyzátor v priebehu  niekoľkých minút, a nie je potrebné ich pracne vyhodnocovať.

 

DIAGNOSTIKA ZLOŽENIA TELA PRÍSTROJOM INBODY 230


Zloženie tela

Telo sa skladá zo štyroch základných stavebných látok (voda, bielkoviny, minerálne látky, tuk), ktoré sú technológiou InBody stanovované. Súčet ich hmotností udáva výslednú hmotnosť ľudského tela v kg. Celková telesná voda (TBW) sa skladá z vnútrobunkovej (ICW) a mimobunkovej (ECW) vody. Voda, bielkoviny a minerálne látky neviazané v kostiach (non-osseous) tvoria mäkkú beztukovú hmotu (SLM). Telesná voda, bielkoviny a všetky minerálne látky vytvárajú beztukovú hmotu (FFM). Štandardné (normálne) rozpätie hodnôt jednotlivých zložiek slúži pre porovnanie nameraných parametrov.

Graf zloženia tela: Vyjadruje pomer jednotlivých stavebných látok v percentách. Porovnáva sa štandardné zloženie ľudského tela so skutočnou nameranou skladbou meraného človeka (hodnoty červenej farby).
 

Svaly a telesný tuk

SMM: Pomer kostrovej svaloviny BFM: Pomer telesného tuku

Ideálny pomer SMM a BFM predstavuje horný graf. Skutočný pomer vyšetrovanej osoby znázorňuje dolný graf.
 

Diagnóza obezity

BMI: Body Mass Index (kg/m²). Diagnóza obezity podľa BMI je stanovená ako podiel hmotnosti (kg) a druhej mocniny výšky (m).

PBF: Percento telesného tuku (%) je základný ukazovateľ obezity, stanovený ako podiel hmotnosti telesného tuku (kg) a telesnej hmotnosti (kg).

WHR: Pomer pásu k bokom. WHR predstavuje obvod pásu a bokov. Stanovuje rozloženie tuku v kritických oblastiach muža a ženy.

Chybná diagnóza obezity podľa BMI: Index BMI nerozlišuje, či má osoba zvýšenú hmotnosť z dôvodu vysokého množstva tuku alebo svalov. Preto je vždy dôležité hodnotiť nadváhu alebo obezitu okrem BMI aj podľa percentuálneho podielu telesného tuku.

Vyváženosť postavy

 • Modrý Body Shape Graph: Skutočná hmotnosť aktívnej beztukovej hmoty končatiny alebo trupu (kg) podľa telesnej výšky a ideálnej telesnej hmotnosti vyšetrovanej osoby.
 • Ružový Body Shape Graph: Percento skutočne aktívnej beztukovej hmoty vzťahujúcej sa na ideálnu hmotnosť aktívnej beztukovej hmoty končatiny alebo trupu podľa telesnej výšky a skutočnej hmotnosti vyšetrovanej osoby.


Retencia vody

ECF: Mimobunková tekutina ICF: Vnútrobunková tekutina TBF: Celková telesná tekutina

ECW: Mimobunková voda ICW: Vnútrobunková voda TBW: Celková telesná voda

F: Index retencie telesnej vody (ECW/TBW) W: Index retencie telesnej kvapaliny (ECF/TBF)

 • Telesná tekutina nie je tvorená len čistou vodou – je prítomná ako kvapalina v kombinácií s bielkovinami a minerálnymi látkami.
 • Väčšina vody v ľudskom tele je intracelulárna (ICW), teda vnútrobunková voda, ktorá je vo vnútri svalov a orgánov. Všeobecne platí, že zdraví ľudia udržujú pomer extracelulárnej (mimobunkovej) vody (ECW) a celkovej telesnej vody (TBW) v hodnote 0,380. Rozsah pre zdravého človeka: ECW/TBW = 0,360 až 0,390.
 • Ľudia s viac ako 0,400 z ECW/TBW môžu mať zvýšené riziko ochorení spojených s opuchmi a môžu potrebovať podrobnejšie vyšetrenie.
 • V prípade zdravého tela, by mal byť podiel ICW a ECW približne 3:2.
 • Index retencie telesnej vody (kvapaliny) sa zvyšuje, keď sa znižuje vnútrobunková voda, viazaná vo svaloch, alebo keď sa zvyšuje mimobunková voda, viazaná hlavne pod kožou a v tukovom tkanive. Pokiaľ je index retencie telesnej vody (kvapaliny) v niektorej časti tela vyšší ako je jeho priemerná hodnota, dochádza k vzniku opuchu. Oba indexy môžu signalizovať opuch.
   

Viscerálny telesný tuk

Graf závislosti VFA na veku: Hodnota viscerálneho tuku by sa mala pohybovať do 100 cm² v závislosti na veku. Hviezdička označuje hodnotu nameraného VFA u vyšetrovanej osoby.


Percentilový stĺpcový graf: Tento graf ukazuje, koľko osôb zo sto rovnakého veku ako vyšetrovaná osoba má rovnakú hodnotu VFA. Vľavo sú uvedené hodnoty VFA v cm², v strede stĺpca je počet osôb a vpravo je vyznačená hodnota VFA vyšetrovanej osoby.
 

Rez brušnou dutinou v úrovni pásu: Čierna plocha vo vnútri dutiny znázorňuje oblasť ukladania útrobného tuku (VFA v cm2). Pokiaľ uložený tuk prekročí hranicu 100cm2, jedná sa o obezitu viscerálneho (útrobného) typu. Tento typ obezity je nebezpečný, pretože so sebou prináša rozvoj rôznych ochorení - preto je dôležité urdžiavať hladinu viscerálneho tuku v odporúčených hodnotách.


 

Doplňujúce údaje

 • Stupeň obezity je pomer skutočnej telesnej hmotnosti k ideálnej telesnej hmotnosti.
 • Bunková hmota (BCM) je súčet hmotnosti buniek obsahujúcich vnútrobunkovú vodu a bielkoviny, štandard pre vyhodnotenie stavu výživy.
 • Mineralizácia kostí (BMC) a (BMR) je minimálna potreba energie k udržaniu základných životných funkcií.
 • Obvod svalstva paže (AMC) je spoľahlivý údaj pre vyhodnotenie stavy výživy, zmenšuje sa pri redukcii svaloviny.
 • Obvod paže (AC) je ukazovateľ stavu výživy, zmenšuje sa pri redukcii svaloviny, v prípade zachovania AMC a zníženia AC dochádza k redukcii podkožného tuku.


Celkové vyhodnotenie

Target weight: Cieľová hmotnosť, ktorá zodpovedá ideálnemu pomeru svaloviny a tuku

Weight control: Odporúčaná zmena hmotnosti stanovená ako súčet hmotnosti svaloviny a tuku

Fat control: Odporúčaná zmena hmotnosti tuku

Muscle control: Odporúčaná zmena hmotnosti svaloviny

Obrázok postavy zodpovedá telesnému typu, ktorý je stanovený na základe zmeranej hmotnosti, obsahu telesného tuku a BMI.

Fitnes score - špecifický symbol Biospace: Štandardná telesná kondícia z hľadiska pomeru svaloviny a tuku zodpovedá 80 bodom. Od tejto hodnoty sa odpočítajú/pripočítajú zmeny v množstve svaloviny a tuku vzhľadom ku skutočnému pomeru svaloviny a tuku.

70 bodov: slabý obézny  |  80 bodov: normálne zdravie  |  90 bodov: silný svalnatý  


Rez brušnou dutinou: Červeným je znázornené uloženie brušného tuku, ktorý môže byť uložený prevažne vo vnútri brušnej dutiny (viscerálne) alebo pod kožou (subkutánne).   

Späť k článkom
Trénerka

Ivana Ferenc (Čepčeková) Profesionálna osobná trénerka vo fitnes a kulturistike, inštruktor bosu a cvičenia v tehotenstve, poradca pre športovú výživu, absolventka doktorandského štúdia na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského.

Ivana Ferenc

Fit recepty

Losos je zdrojom omega-3 mastných kyselín, nevyhnutných pre naše telo. Sú to jedny z najlepších tukov, ktoré môžete zaradiť do svojho jedálnička.


Oznamy

 

Posledné pridané články

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x