Športovo-nutričná diagnostika zloženia tela stanovená bio-impedačným analyzátorom INBODY 720

Ivana Ferenc
Poradca pre športovú výživu [skriptá]. Praha: Nutris, 2016, s. 167-172.

Každý výživový poradca, či už pripravuje stravovací plán pre športovca alebo nešportovo založeného klienta, by mal pred zostavením konkrétneho jedálnička podrobiť svojho klienta diagnostickej prehliadke, na základe ktorej môže presnejšie na mieru zostaviť individuálny stravovací, poprípade aj tréningový program.

 

Výsledky z diagnostickej prehliadky (antropometrické ukazovatele) by mali udávať:

 • Telesnú výšku (m)
 • Telesnú hmotnosť (kg)
 • Telesné obvody (obvod hrudníka, pásu, bokov, ľavej paže, stehna, lýtka, hlavy)
 • Somatotyp
 • Váhovo-výškový index BMI (Body Mass Index) pre stanovenie optimálnej telesnej hmotnosti (nespoľahlivý u športovcov a detí)
 • Percentuálny podiel telesného tuku PBF (% Body Fat)
 • Pomer pásu k bokom WHR (Waist Hip-Ratio) = obvod bokov v najširšom mieste (cm)
 • Bazálny metabolizmus (BMR)
 • A iné..


InBody 720 je bio-impedančný analyzátor pre diagnostiku a analýzu zloženia ľudského tela. Samotná analýza, ktorej výsledok poskytuje všetky údaje diagnostickej prehliadky trvá menej ako dve minúty, a tiež dokáže zmerať aj vnútorné prostredie organizmu (minerály, voda, viscerálny tuk, svalová hmota, kostná hmota). InBody 720 obsahuje osem bodový dotykový systém elektród, vďaka ktorému jeho výrobcovia zvýšili kontakt medzi telom a prístrojom. Oproti svojim predchodcom (napr. InBody 230) má tento typ vyše 16 centimetrovú (6,4 palca) farebnú TFT LCD obrazovku.


 

Zásady pri meraní na InBody 720:

 • diagnostiku realizujte pred jedlom (najlepšie ráno na lačno)
 • použite toaletu pred diagnostikou
 • necvičte tesne pred diagnostikou a tiež ju nerobte tesne po sprche alebo saune
 • nerobte diagnostiku počas menštruačného cyklu
 • nemajte na sebe žiadne šperky a minimalizujte oblečenie
   

Výsledky a grafy analýzy telesnej kompozície z InBody 720 môžu byť použité pre:

 • Zdravotné centrá a kúpele - poskytuje údaje pre prevenciu geriatrických ochorení ako cukrovka, vysoký krvný tlak, srdcové choroby, steatóza pečene
 • Plastickú chirurgiu - poskytuje vysoko presné údaje o obezite
 • Rehabilitáciu/Ortopédiu - pomocou merania, ktoré poskytuje veľkosti paží, nôh a trupu je možné merať zmeny v tele počas liečby a tak zistiť či je účinná; InBody 720 berie do úvahy, že praváci a ľaváci môžu byť odlišní a dokáže objaviť nepatrné zmeny, ktoré nie sú voľným okom viditeľné
 • Nefrológiu - nefrológia je medicínsky odbor zaoberajúci sa diagnózou a liečbou obličiek; InBody 720 pomáha zhodnotiť vyváženosť vody v tele; toto sa využíva aj pri pacientoch pred a po dialýze
 • Športovú medicínu - údaje o stave tela a jeho vyvážení sú veľmi dobre využiteľné a potrebné pri zostavovaní tréningového plánu alebo jedálneho lístka na mieru pre konkrétneho športovca či klienta
 • Nutričnú kliniku/Geriatrickú kliniku - InBody 720 sa využíva na analýzu nutričného stavu u pacientov so zhubnými ochoreniami, rôznymi chronickými ochoreniami, a tiež u detí v období rastu


 

NAMERANÉ HODNOTY (pozri obrázok merania v závere)
 

1. Osobné údaje

Údaje - vek, výška, pohlavie, dátum a čas merania, na základe ktorých InBody720 dokáže vypočítať odporúčané hodnoty pre konkrétneho jedinca.

2. Analýza tesnej kompozície

Telo sa skladá zo štyroch základných stavebných látok (voda, bielkoviny, minerálne látky, tuk), ktoré sú technológiou InBody stanovované. Súčet ich hmotností udáva výslednú hmotnosť ľudského tela v kg. Získané hodnoty jednotlivých kompozičných elementov tela sú následne porovnávane so štandardnými hodnotami.

3. Analýza kostrového svalstva a a tukovej hmoty

Kostrové svalstvo spolu s tukovou hmotou sú hlavnými subjektmi pre kontrolu váhy. Horizontálny stĺpcový graf určuje rozmedzie, ako sa konkrétny človek pohybuje od štandardnej hodnoty. Pokiaľ sú diely grafu podobné, potom je telesná kompozícia vyvážená.

4. Diagnóza obezity

BMI: Body Mass Index - Váhovo-výškový index (kg/m²). Diagnóza obezity podľa BMI je stanovená ako podiel hmotnosti (kg) a druhej mocniny výšky (m). Index BMI nerozlišuje, či má osoba zvýšenú hmotnosť z dôvodu vysokého množstva tuku alebo svalov. Na základe toho, je potrebné brať do úvahy všetky tri ukazovatele obezity (BMI + PBF + WHR).

PBF: % Body Fat - Percento telesného tuku (%) je základný ukazovateľ obezity, stanovený ako podiel hmotnosti telesného tuku (kg) a telesnej hmotnosti (kg).

WHR: Waist Hip-Ratio - Pomer pásu k bokom. WHR predstavuje obvod pásu a bokov (obvod bokov v najširšom mieste a obvod brucha v najširšom mieste). Stanovuje rozloženie tuku v kritických oblastiach muža a ženy.

5. Svalová rovnováha

Výsledky ukazujú rozloženie svalstva vo všetkých 4 končatinách (vďaka tomu môžeme pozorovať vyváženosť a stupeň vývoja svalstva v týchto 4 sagmentoch). Tieto ukazovatele sú veľmi výhodné pre osobných trénerov, ktorí môžu na základe nich vidieť, či je rozvoj svalstva klienta na základe tréningu a stravy anabolický, katabolický alebo neúčinný.

6. a 7. Segmentálny opuch a retencia vody

- segmentálny opuch znamená nadmerné hromadenie tekutín v jednotlivých končatinách alebo trupe

ECF: Mimobunková tekutina ICF: Vnútrobunková tekutina TBF: Celková telesná tekutina

ECW: Mimobunková voda ICW: Vnútrobunková voda TBW: Celková telesná voda

F: Index retencie telesnej vody (ECW/TBW) W: Index retencie telesnej kvapaliny (ECF/TBF)

- telesná tekutina nie je tvorená len čistou vodou – je prítomná ako kvapalina v kombinácií s bielkovinami a minerálnymi látkami

TBW = celková telesná voda sa skladá z vody vnútrobunkovej (ICW-intracelulárna), ktorá je vo vnútri svalov + orgánov, a vody mimobunkovej (ECW-extracelulárna).

- graf zobrazuje pomer ECW (mimobunková voda) / TBW (celková telesná voda) a ECF (mimobunková tekutina) /

TBF (celková telesná tekutina)

- normálne rozmedzie u zdravých osôb býva ECW/TBW 0,36-0,40 a ECF/TBF 0,31-0,35

- ľudia s viac ako 0,400 z ECW/TBW môžu mať zvýšené riziko ochorení spojených s opuchmi a môžu potrebovať podrobnejšie vyšetrenie

- index retencie telesnej vody (kvapaliny) sa zvyšuje, keď sa znižuje vnútrobunková voda, viazaná vo svaloch, alebo keď sa zvyšuje mimobunková voda, viazaná hlavne pod kožou a v tukovom tkanive; pokiaľ je index retencie telesnej vody (kvapaliny) v niektorej časti tela vyšší ako je jeho priemerná hodnota, dochádza k vzniku opuchu; oba indexy môžu signalizovať opuch

8. Viscerálny tuk

Viscerálny alebo tiež útrobný tuk sa ukladá do priestorov medzi orgánmi, alebo do miest, kde by sa prirodzene tuk nemal vyskytovať. Na grafe je zobrazená závislosť VFA (Visceral Fat Area) na veku. Hodnota viscerálneho tuku by sa mala pohybovať do 100 cm² v závislosti na veku. Červená bodka označuje hodnotu nameraného VFA u vyšetrovanej osoby.

 • ak sa človek nachádza pod hranicou 100 cm², útrobné tuky sú v norme
 • ak sa človek nachádza nad hranicou 100 cm², začínajú sa už presúvať do vnútorných častí k orgánom

9. Rôzne všeobecné hodnoty

 • Zhodnotenie stravy na základe jej nutričnej hodnoty - bielkoviny, minerály, tuk
 • Správa váhy - hmotnosť, svalová hmota, tuk
 • Diagnóza obezity - BMI, PBF, WHR (váhovo-výškový index, percento telesného tuku, pomer pásu k bokom)
 • Vyváženosť tela na základe telesnej rovnováhy v jednotlivých častiach
 • Telesná sila
 • Diagnóza zdravia - výsledky sú vyhodnotené na základe telesnej vody, hromadeniu vody (opuchy) a životného štýlu

- použitím rôznych farieb sú rozlíšené dobré a zlé výsledky

10. Predošlé merania na InBody 720

Analyzátor InBody 720 si ukladá predošlé výsledky až z 10 meraní konkrétnej osoby, aby bolo možné porovnanie minulých nameraných hodnôt s tými aktuálnymi.

11. Doplňujúce údaje

 • Stupeň obezity - pomer skutočnej telesnej hmotnosti k ideálnej telesnej hmotnosti
 • Bunková hmota (BCM) - súčet hmotnosti buniek obsahujúcich vnútrobunkovú vodu a bielkoviny (štandard pre vyhodnotenie stavu výživy)
 • Mineralizácia kostí (BMC)
 • Bazálny metabolizmus (BMR) - minimálna potreba energie k udržaniu základných životných funkcií (činnosť orgánov, biochemické reakcie, bunková výmena, atď.)
 • Obvod svalstva paže (AMC) - spoľahlivý údaj pre vyhodnotenie stavu výživy, zmenšuje sa pri redukcii svaloviny
 • Obvod paže (AC) - ukazovateľ stavu výživy, zmenšuje sa pri redukcii svaloviny, v prípade zachovania AMC a zníženia AC dochádza k redukcii podkožného tuku

12. Kontrola váhy

Je založená na výsledkoch analýzy. Každému človeku v závere InBody 720 odporučí cieľovú váhu, koľko množstva tuku a svalstva by mal zredukovať alebo naopak získať, aby sa čo najviac priblížil k štandardným hodnotám.

13. Zhodnotenie fyzickej kondície

Výsledok ukáže, ako je organizmus meraného človeka pripravený znášať fyzickú záťaž. Štandardná hodnota je 80 bodov a vychádza z porovnania množstva svalov, tuku a celkovej hmotnosti tela. Pri nízkom počte bodov je potrebné brať ohľad pri plánovaní športovej záťaže klienta.

Späť k článkom
Trénerka

Ivana Ferenc (Čepčeková) Profesionálna osobná trénerka vo fitnes a kulturistike, inštruktor bosu a cvičenia v tehotenstve, poradca pre športovú výživu, absolventka doktorandského štúdia na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského.

Ivana Ferenc

Fit recepty

Pravidelná konzumácia ovsených vločiek pozitívne ovplyvňuje naše zdravie. Ich výbornou vlastnosťou je, že uvoľňujú energiu postupne, a preto vydržíte byť aktívni dlhší čas.


Oznamy

 

Posledné pridané články

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x